Balodan çıkan iki çift karı…

Robert Oxnam Çin kültürü üzerine çalışan oldukça başarılı bir Amerikalı akademisyen. Bir üniversitede profesörlük yapan Oxnam aynı zamanda Asya Topluluğu kurucusu. Bir de iki karısının kıskançlıkları yüzünden her sabah işe aç giden adamın halini ve iki karısının huysuzluklarından bıkıp camide yatıp kalkan hocanın hikayesini yakınlarından dinledim. Ermenilerin Hristiyanlık öncesi inançlarının karma bir yapı arz ediyor olması da bugün Ermeni olarak adlandırılan toplumun köken itibariyle yalnız bir ırktan değil, değişik ırk, kültür ve inançtan çeşitli toplulukların Ermenistan denen coğrafyada karışmasından oluştuğunu göstermektedir.

Video Önerileri