fetiş seks videoları

Sabetay Sevi’nin 1626’da İzmir’debaşlayan hayat yolculuğu, 1676 yı-lında, sürgüne gönderildiği Ül-gün’de son buldu. Kısa süre sonra Sabetay gerçekten de İzmir kadısının yanına çağrıldı. İşte benim size az sonra anlataçağım hikayemde tam burada başladı. Neyse, evIendikten 3-4 ay sonra, yeni kocama ne oIdu biImiyorum, ama seks hayatımız birden bitti. Ama Sabetay’ın müritlerine göre o bir Mesih’di ve böyle bir şeyin olması mümkün değildi.

Video Önerileri