patronla erkek erkeğe sıkıştık

Bu durum gerek ev alanında gerek iş hayatında birbirinden farksız değildir. Bu yükümlülükler kadının üzerinde erkeklere oranla daha çok baskı kurar çünkü kadının rolleri erkeğe göre hayatının her alanında daha pasiftir ve kadın erkeğe hizmet etmek için tasarlanmıştır. Bunun sebebi ataerkil toplumun kadının önüne set çeken “cam tavan”ıdır. Toplumda yüksek makamlarda ve üst düzey yönetimlerdeki erkeklerin sayısının kadınlara oranla daha yüksek olmasının sebebi budur. Evde kadın, erkeğin rahat etmesi için onun yemeğini pişirip, çamaşırını yıkarken iş hayatında ise, kadınların yönetici pozisyonuna gelmesi herhangi bir resmi yaptırım olmamasına rağmen oldukça zordur.

Video Önerileri