TRAVESTİ SİKİ YALAYAN ERKEK

Bu makalede kültürel ürünlerden bir tür olan masal kitaplarından, kadın ve erkek rollerinin yeniden yapılandırılma evresinde kullanılan söylemler ve basmakalıp düşünceler temel alınarak kadın kimliğinin ataerkil toplum içerisinde nasıl yeniden şekillendirildiği incelenecektir. Buna göre en az iki yüz değişik etnik grup feodal bir toplum oluşturarak birleşip Ermeni halkını oluşturmuştur. 2012’de ayrılan çiftin 1999’da Lilly Rose Melody adında bir kız çocuğu, 2002’de ise Jack adında bir erkek çocuğu oldu.

Video Önerileri